Lycée Octavian Codru Taslauanu à Toplița, Roumanie

Lycée Octavian Codru Taslauanu à Toplița, Roumanie
- Sabina Bergami, 20 avril, 2016 -

Une première parmi les écoles qui nous ont accueillis: le Lycée Octavian Codru Taslauanu de Toplita, Roumanie (le lycée où j'ai étudié et enseigné) est la première école qui souhaite partager les valeurs de La Terre en Marche à distance. Pendant que nous marchions au Tadjikistan durant le mois d'avril cette année, la professeur de français Mademoiselle Cristina MUREȘAN et Madame Viorica MACARIE, infatigable institutrice aujourd'hui à la retraite et ma mère, ont organisé une belle présentation de notre association.
Nous les remercions de tout coeur et espérons que les élèves du lycée ont saisi l'essence de notre action. Merci également à Madame la Directrice Mirela PETRUȚ de nous rejoindre dans l'aventure La Terre en Marche. Nous vous rejoignerons une fois de retour en terre européenne et partagerons avec vous la terre du monde et de la Route de la Soie en signe de paix entre les hommes et de respect entre les cultures.


O premieră pentru școlile care ne-au primit: Liceul Octavian Codru Tăslăuanu din Toplița, România (liceul unde am studiat și predat) este prima școală care dorește să adere la valorile La Terre en Marche la distanță. În timp ce noi mergeam în Tadjikistan în cursul lunii aprilie, profesoara de franceză, Domnișoara Cristina Mureșan și Doamna Viorica Macarie, neobosita învățătoare pensionară azi și mama mea, au organizat o frumoasă prezentare a asociației noastre.
Le mulțumim din suflet și sperăm că elevii liceului au reținut esența acțiunii noastre. Mulțumim de asemenea Doamnei Directoare Mirela Petruț pentru că s-a alăturat aventurii La Terre en Marche. Ne vom întâlni cu voi la întoarcere pe pământul european și vom schimba pământul lumii și al Drumului Mătăsii în semn de pace între oameni și de respect între culturi.


A premiere for the schools that welcome us: Octavian Codru Taslauanu High School from Toplita, Romania (the high school where I studied and taught) is the first school to share the values of La Terre en Marche. While we were walking in Tadjikistan during April this year, the French teacher Cristina Muresan and Viorica Macarie, full of energy primary school teacher pensioner today and my mother, organized a beautiful presentation of our association.
We are grateful to them and we hope that the students grasped the essence of our action. We thank the headmaster Madame Mirela Petrut for joining the adventure La Terre en Marche. We will meet you once we are back on European land and will share with you the Earth of the world and of the Silk Road in sign of peace between men and respect between cultures.