O trăistuţă de piele conţinând pământ de pe cinci continente lângă un buchet de flori

Din Venetia in Taklamakan

Încă de la anticele lor începuturi, Via Ignatia (care face legătura între Durres, în Albania, şi Istanbul) şi Drumul Mătăsii s-au constituit, atât ca drumuri cu caracter comercial si militar, cât şi ca axe de răspândire a cunoștințelor și schimburilor culturale între diversele popoare și civilizații de pe continentele european și asiatic. Est exact acest aspect pe care dorim să-l punem în valoare pe parcursul aventurii noastre. Alegând să parcurgem aceste două drumuri ancestrale pe jos, afirmăm simbolic faptul că întâlnirea cu ceilalți şi schimbul primează asupra comerțului şi a cuceririi.

Şi de aceea am ales sà plecăm din Veneția, oraşul de unde s-a lansat celebrul comerciant Marco Polo în 1272.

Pe jos şi numai pe jos
Având dorința de a fi cât mai aproape de pământ şi oameni, considerăm că marşul este mijlocul de comunicare naturală între oameni.
Lentoarea inspiră încredere şi bunăvoinţă.

O adevărată provocare sportivă
Mergem aproape 7.000 de km, pe o durată de 2 ani, traversând (aproape!) toate formele de relief şi toate zonele climatice.
Cele 11 țări care vor jalona itinerariul nostru sunt următoarele: Italia, Albania, Grecia, Turcia, Georgia, Armenia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizstan, Tadjikistan şi China, unde odatà trecută frontiera, oraşul Kashgar, poarta Deşertului Taklamakan, va fi punctul de sosire.

Punem astfel în prim plan valorile de curaj şi depăşire de sine.

Obiectivele proiectului

Din Veneția până în China

Din Veneția până în China

Parcurgem două drumuri comerciale ancestrale: Via Ignatia și Drumul Mătăsii. Transformăm simbolic aceste axe comerciale…

Pe jos și numai pe jos

Pe jos și numai pe jos

Considerăm marșul ca un mijloc de comunicare naturală între oameni. Dorim să ne întoarcem la Pământ și la oameni.…

O adevărată provocare sportivă

O adevărată provocare sportivă

Aproape 7.000 de km parcurşi, doi ani de marş şi 11 țări traversate în (aproape!) toate formele de relief si zonele…