Actul 1
Drumul Matasii

Încă de la anticele lor începuturi, Via Ignatia (care face legătura între Durres, în Albania, şi Istanbul) şi Drumul Mătăsii s-au constituit, atât ca drumuri cu caracter comercial si militar, cât şi ca axe de răspândire a cunoștințelor și schimburilor culturale între diversele popoare și civilizații de pe continentele european și asiatic. Est exact acest aspect pe care dorim să-l punem în valoare pe parcursul aventurii noastre. Alegând să parcurgem aceste două drumuri ancestrale pe jos, afirmăm simbolic faptul că întâlnirea cu ceilalți şi schimbul primează asupra comerțului şi a cuceririi. Şi de aceea am ales s� plecăm din Veneția, oraşul de unde s-a lansat celebrul comerciant Marco Polo în 1272. Pe jos şi numai pe jos Având dorința de a fi cât mai aproape de pământ şi oameni, considerăm că marşul este mijlocul de comunicare naturală între oameni. Lentoarea inspiră încredere şi bunăvoinţă. O adevărată provocare sportivă Mergem aproape 7.000 de km, pe o durată de 2 ani, traversând (aproape!) toate formele de relief şi toate zonele climatice. Cele 11 țări care vor jalona itinerariul nostru sunt următoarele: Italia, Albania, Grecia, Turcia, Georgia, Armenia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizstan, Tadjikistan şi China, unde odat� trecută frontiera, oraşul Kashgar, poarta Deşertului Taklamakan, va fi punctul de sosire. Punem astfel în prim plan valorile de curaj şi depăşire de sine.

Ultimele noutăţi